travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

FLERE, KORTERE FERIER

Feriemønsteret er i endring, ifølge eksperter. Mange foretrekker kortere og hyppigere avbrekk fra jobben og reiser oftere utenlands.

Det er lite som tyder på at folk flest rydder bort kofferten selv om sommerferien er over, ifølge en undersøkelse utført av Sentio Research for Fokus Bank. Reiseplanene for året sett under ett, er friske.

– Nær halvparten av de spurte har to eller flere feriereiser utenlands på planen for 2012. En fjerdepart vil faktisk gjennomføre tre eller flere slike reiser, sier Monica Haftorn Iversen, privatøkonom i Fokus Bank.

Hver tiende nordmann kommer til å ta utenlandsferie så ofte som fire eller flere ganger, ifølge undersøkelsen.

– At ferien spres mer, er noe også rådgiverne våre merker. Henvendelsene fra kunder som ønsker hjelp og tips om ferieøkonomi er ikke lenger spesielt konsentrert til sommeren, sier Haftorn Iversen.

Denne trenden kommer til å forsterke seg i årene fremover, ifølge reiselivsforsker Terje Slåtten, førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. På lang sikt tror han at hele fellesferie-begrepet kan komme til å smuldre bort.

Feriefølelse

– Mange synes ukesferier og ovale weekender er tilstrekkelig for å opparbeide den gode feriefølelsen, og ser muligheten til å oppleve slike befriende avbrekk oftere enn hittil. Samtidig gjør ny teknologi og elektronisk tilgjengelighet dette mindre problematisk i forhold til arbeidsgiver, sier Slåtten.

Men hvis hovedmønsteret i ferieavviklingen skal endre seg, er også skolen en viktig faktor, mener han.

– Foreløpig er nok det nye feriemønsteret drevet fram av voksne uten barn i skolepliktig alder og foreldre som på grunn av familiesituasjonen likevel ferierer helt eller delvis uten barn. Diskusjonen om hvorvidt skolens sommerferie bør bli noe kortere kan slik sett få store konsekvenser.

Antall utenlandsferierer har økt gjennom mange år, ifølge Rolf Forsdahl, direktør Reise Utland i hovedorganisasjonen Virke.

– Andelen som ferierer utenlands har økt jevnt og trutt i en årrekke og kommer i år trolig til å nå 60 prosent.

Været viktig

2011 ble et rekordår for chartertrafikken, med 1,1 millioner norske reisende. I år ventes tallet å øke ytterligere, til 1,3 millioner.

– Utviklingen forsterkes når man aner konturene av at klimaendringer kan føre til en omlegging av værmønsteret her hjemme, med kjøligere og mer ustabile somre, sier Forsdahl.

Stor reiselyst betyr samtidig økt behov for å passe på at ikke pengebruken går over styr, slik at man ender opp med å feriere på kreditt, advarer Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank.

– Det er lurt å sette opp et budsjett på forhånd. Flere nettbanker har en budsjettfunksjon som kan være til hjelp. Med mobilbank får man dessuten god oversikt over forbruket også når man er på reise.

For den som liker hyppige og kanskje kostbare reiser, anbefaler hun en egen, øremerket sparekonto.

– Særlig når det gjelder flybilletter er det som regel gunstig å bestille tidlig. Da er det greit å ha lagt seg opp penger på reisekontoen i god tid.

LEAVE A RESPONSE