travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

FØLG ELGJAKTA PÅ NETTET

– Når en jeger skyter en elg, sender jaktleder en sms til oss. Informasjonen legges umiddelbart ut på Statskogs jaktportal for storviltjakt. Det betyr at du kan gå inn og få en helt fersk oversikt over hvor mange dyr som er felt, sier IT-utviklingssjef Bård Hansen i Statskog.

Rapporteringen gjelder for jakt på Statskogs grunn. Som landets største grunneier, er Statskog landets største tilbyder av jakt og fiske.

Tekstmeldingene er ikke personlige, men i tallkodeform.

– Kodene gir oss informasjon om det er en oksekalv, kukalv, kvige, ungokse, okse, eller eldre ku som er skutt. Deretter oppdateres storviltrapporten på nett automatisk. Oss bekjent er denne løsningen den første i sitt slag i Norge, sier Hansen.

Jaktlaget kan også rapportere inn vekten på dyret via sms.

Bedre oversikt

Her ser du hvor mange elg som er skutt på Statskogs grunn akkurat nå:
http://www.statskog.no/jakt/Rapporter/storviltrapportelghjort.aspx

Rapporten består også av en kartdel:
http://kartdata.statskog.no/JaktAdminMap/publikum.aspx

– I kartdelen får du oversikt over alle Statskogs jaktfelt for storvilt, hvem som jakter hvor og når, samt hvem som er kontaktperson i jaktlaget. Det gir bedre oversikt for eksempel ved skadeskyting, eller når jaktoppsynet skal ta stikkprøver og foreta kontroll, sier Hansen.

60 000 jegere

For de fleste av landets 60 000 elgjegere startet jakta sist lørdag. De fortløpende fangstoppdateringene omfatter også hjortejakta, som startet 10. september.

– I forhold til forvaltning vil dette verktøyet gi oss en ekstra god oversikt over fordeling av dyr, fellingsprosenter og så videre. Dessuten får jaktlagene en bedre oversikt underveis, sier Bård Hansen i Statskog.

På landsbasis ble i underkant av 36 000 elg felt under jakta i fjor. Det var 81 prosent av tillatt kvote.

Kilde: Newswire.

LEAVE A RESPONSE