travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

ENKLERE REISEHÅNDTERING

VIA Travel har nylig valgt Basware som ny strategisk partner for reiseregning i Norge, Sverige og Danmark. Samarbeidet gir VIA Travels kunder muligheten til å optimalisere hele prosessen fra reiseplanlegging til tilbakebetaling av utlegg, noe som gir store besparelser for omkostningene tilknyttet reisevirksomheten. Løsningen er allerede etterspurt.

– Altfor mange virksomheter fører fortsatt reiseregninger helt eller delvis manuelt, noe som tar mye tid og som kan utgjøre grunnlag for feil. Dette gjelder særlig mindre og mellomstore virksomheter, da gode reiseregningsløsninger hittil har vært nokså krevende å implementere. Slik er det ikke lenger. Med Baswares nettbaserte løsning for reiseregninger blir alt enklere, noe alle involverte parter erfarer. Det er ingen grunn til å kaste bort tid og penger på en gammeldags og manuell reiseregningsprosess. Som kunde av VIA Travel får virksomheter nå muligheten til å utnytte de mange fordelene, sier Bjørn Røsten, salgssjef for Basware i Norge.

Basware har nylig etablert et skandinavisk kunnskapssenter for prosesser tilknyttet forretningsreiser. Nå inngås et skandinavisk samarbeid med VIA Travel, et av Nordens største forretningsreisebyråer. Dette er det første tette samarbeidet mellom et reisebyrå og en løsningsleverandør relatert til forretningsreiser i Norge. VIA Travel vil tilby Baswares reiseregningsløsning, Basware Travel & Expense Management (TEM), til kundene i Skandinavia.

– Vi anser hurtig og effektiv datautveksling på tvers av leverandører i reiseverdikjeden som en nødvendighet for å kunne effektivisere hele håndteringen av forretningsreiser i enda større grad enn i dag. Avgjørende for vårt valg av Basware som strategisk samarbeidspartner er, utover Baswares unike løsning for reiseregninger, deres forståelse for og mulighete til å utvikle løsninger med utgangspunkt i kundenes behov på tvers av reiseverdikjeden, fremhever Thomas Pedersen, Manager hos VIA Travel.

Samarbeidet innebærer at VIA Travels systemer integreres med Basware TEM for prosesser som bestilling, rapportering og utbetaling relatert til virksomheters reisevirksomhet. VIA Travel vil nå tilby sine skandinaviske kunder adgang til den nye fellesløsningen. For kundene vil samarbeidet mellom Basware og VIA Travel gi en betydelig enklere prosess, der man får adgang til de mange fordelene en prosessoptimalisert bestillings- og reiseregningsløsning gir.

– Vi er fornøyde med å kunne tilby våre kunder en helt unik prosess som nå dekker alt fra bestiling av reisen frem til den endelige avregningen med alle involverte parter. Prosessene omfatter blant annet ulike nødvendige godkjennelser for eksempelvis reise, opphold og diett, samt automatisk opprettelse av stamdata på en reiseregning, forklarer Bjørn Røsten, og fortsetter;

– Samarbeidet med VIA Travel er med på å fastholde og videreutvikle vår posisjon som den ledende leverandøren av slike løsninger. Ikke kun i Norge, men i hele Skandinavia. Nå kan vi sammen med VIA Travel tilby hele pakken, inkludert selve reisebestilingen, hos Nordens største forretningsreisebyrå.

Hele verdikjeden inkludert
Basware Travel & Expense Management er unikt på det skandinaviske markedet, da løsningen utover kostnadsberegningsdelen, også dekker hele prosessen med å bestille eksempelvis reise, hotell og bil, i tillegg til å ha direkte integrering av kredittkortdata for en optimal prosessautomatisering.

– Denne avtalen gjør det mulig for norske virksomheter å få tilgang til fordelene ved en god reiseregningsløsning, uten at man på individuelt grunnlag trenger å bruke mye ressurser på implementering av et eget system for eller i virksomheten. Samarbeidet mellom Basware og VIA Travel gir muligheten til å kjøre Baswares reiseregningsløsning som en nettbasert løsning (SaaS), noe som gjør det enkelt å komme i gang til lave kostnader sammenliknet med andre alternativer. Fordelene og besparelsene vil være store for mange, noe som med denne løsningen særlig kan utnyttes av mindre og mellomstore virksomheter, som nå kan forenkle og effektivisere reiseregningsprosessen i samarbeid med VIA Travel og Basware, sier Bjørn Røsten i Basware.

Samarbeidet gir kundene en unik mulighet til å optimalisere hele prosessen fra bestilling til avregning, og gir i tillegg mulighet til å oppnå ytterligere besparelser.

– Normalt er prosessene tilknyttet forretningsreiser komplekse, og krever som regel mange interne ressurser. Ofte er også prosessene en kilde til frustrasjon blant de reisende medarbeiderne og administrasjonen. Vår løsning for automatisering av disse prosessene er enkel å implementere og bruke for våre kunder. Fordelene er nærmest til å ta og føle på, med et potensiale for kostnadsbesparelser på opptil to tredjedeler, sier Bjørn Røsten hos Basware.

 

LEAVE A RESPONSE