travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

ENKELHET OG KONTROLL

American Express har i samarbeid med analysefirmaet ReseGeometri undersøkt reisevanene til små og mellomstore skandinaviske selskaper i kjølvannet av finanskrisen. Resultatene viser en klar normalisering i antallet tjenestereiser, selv om lavkonjunkturens forsiktighet fortsatt sitter i.


35 prosent av selskapene i undersøkelsen reduserte flytrafikken gjennom nedgangsperioden, hvorav de fleste fortsatt ligger på et lavere nivå enn før lavkonjunkturen.

Selv selskapene som ikke har kuttet i flyreisene har sett på ulike måter for å spare penger. De vanligste områdene for besparelser har vært gjennom å velge billigere flyreiser, for eksempel ved å reise på økonomiklasse i stedet for business class, samt ved å forbedre kontrollen over reisevirksomheten. Blant annet velges det billigere reisemål for møtene, samt at lengden på tjenestereisene er kortet ned. I underkant av en fjerdedel av respondentene har gjennomgått kontraktene med sine reiseleverandører. Undersøkelsen viser samtidig at disse områdene vil ha oppmerksomhet blant selskapene fremover.

– For de store selskapene representerer tjenestereiser ofte en stor budsjettpost, og derfor har selskapene profesjonalisert reisehåndteringen. Undersøkelsen viser at nå ser selv små og mellomstore selskaper verdien av samarbeidet de har med reiseleverandørene. De ser rett og slett muligheten til å spare penger gjennom forenklet reisehåndtering og gode samarbeidsavtaler, sier Inge Kjønnøy, administrerende direktør i American Express Company AS.

Tid er penger
Reiseadministrasjon er det mest tidkrevende for selskapene. 89 av de 108 respondentene indikerer betalingsadministrasjon, reiseregninger og kostnadskontroll som minst ett av de tre mest tidkrevende elementene i reisehåndteringen. Enkel booking og administrasjon er samtidig tjenestene de fleste etterspør i størst grad.

– Blant respondentene angir bare fem prosent at de jobber som Travel Manager. Det er vanligere at assistenter, eller i noen tilfeller salgssjef eller administrerende direktør, er ansvarlig for reisehåndteringen. De har behov for enkle og kostnadseffektive reisetjenester, sier Kjønnøy.

Firmakortet SAS American Express Corporate Card har en enkel løsning for små og mellomstore selskaper. Kortet tilbyr den ansatte en rekke tjenester samtidig som selskapet får en enklere oversikt og kontroll over de totale reise- og representasjonskostnadene. Kortet tilbyr i tillegg selskapene et program hvor opptjente poeng kan investeres i fremtidige tjenestereiser, mens de reisende har mulighet til å tjene EuroBonus-poeng når de flyr med SAS og når kortene brukes til andre kjøp.

LEAVE A RESPONSE