travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

ENDELIG SMILEFJES

20150921_110714Mattilsynet har fra 1. januar innført en smilefjesordning for tilsyn med serveringssteder i hele landet. Ordningen har vært praktisert i Danmark i flere år med suksess  fordi den premierer de seriøse driverne i bransjen. I Norge har ordningen bl.a. vært testet ut i Trondheim med gode tilbakemeldinger.

Forslaget innebærer at Mattilsynet utarbeider en smilefjesrapport som informerer forbrukerne om resultatet av tilsynet gjennom ett av tre mulige smilefjessymbol.

Et smil betyr gode resultater på tilsyn.
En strekmunn betyr at noe må rettes.
En sur munn betyr at alvorlige mangler er funnet.

Innføringen innebærer ingen endring i det mattrygghets- og annet matregelverk som Mattilsynet fører tilsyn etter. Det nye er at resultatet av tilsynet uttrykkes med ett av tre mulige smilefjessymbol, og at smilefjeset kommer i en egen smilefjesrapport som virksomheten plikter å henge opp på nærmere angitt måte blant annet godt synlig for forbrukeren.

Smilefjesrapporten er et sammendrag av og kommer i tillegg til den tilsynsrapporten som allerede i dag utstedes og sendes virksomheten etter tilsyn. Tilsynsresultatene vil også bli publisert digitalt av Mattilsynet.

Formålet med forslaget er å gi forbrukerne informasjon om resultatene av Mattilsynets tilsyn med serveringsstedene slik at forbrukerne kan ta informerte valg.

LEAVE A RESPONSE