travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

EN SUKSESSHISTORIE UTEN SIDESTYKKE.

spitfireI går feiret vi Frigjøringsdagen 8. mai. Det er i år 69 år siden Norge atter ble fritt etter 5 års okkupasjon. Mange har kritisert Nygaardvold-regjeringen for å ha gjort for lite for å hindre okkupasjonen i 1940. Men det var ingen europiske land, unntatt England,  som greide å stå imot nazistenes krigsmaskineri i 1940. At lille Norge også skulle vært et unntak er vel lite trolig. Til forskjell fra Danmark resulterte 2 måneders forsvarskrig og ”Kongens Nei” i at Regjeringen valgte eksil i London og beholdt sin suverenitet og fikk handlingsrom til å delta i den videre kamp mot Nazi-tyskland på alliert side.

At lite ble gjort av Nygaardsvold-regjeringen er bare delvis sant. I 1936 skrev kaptein og flyger Ole Reistad, som var stasjonert på hærens flyskole på Kjeller, en alarmerende artikkel om tilstanden i flyvåpenet. Dette ga resultater. Fra 1937 til 1940 kjøpte Regjeringen et stort antall fly. Men køen hos de store flyfabrikkene i Europa var lang og lille Norge fikk ikke tilgang på de beste flyene. I 1938 fikk man 12 Gloster Gladiatorer, hvor halvparten ble montert på Flyfabrikken på Kjeller. Disse flyene var ikke siste generasjon, men gjorde en god innsats på Fornebu 9. april 1940 og vårdagene 1940. Køen i Europa førte de norske innkjøpere til USA. Der ble det bestilt et stort antall moderne jagerfly, Curtiss Hawk. 5 av disse stod ferdigmontert på Kjeller 9. april, men var ikke armert og prøvefløyet.

Straks Regjeringen var ankommet London startet planene om å bygge opp et slagkraftig flyvåpen i utlendighet. Flesteparten fra de siste kullene fra flyskolen på Kjeller var flyktet og ble engasjert i å bygge opp en egen norsk treningsleir for flygere i ” Little Norway” , Canada. Etter endt opplæring ble flygerne sendt til England for oppdrag eller opptrening på nye flytyper som Spitfire. Under krigen ble det etablert 5 flyskvadroner i England som alle deltok i kampene på alliert side. Nærmere 3000 nordmenn tok del i dette arbeidet i Canada og England.

De norske flyverne gjorde en fremragende innsats under krigen, og to av jagerflyskvadronene ble regnet blant det beste i RAF. Mange hundre tyske fly og flyvende bomber(V1) ble skutt ned og ødelagt av de norske skvadronene som kraftig reduserte Nazi-tysklands kampevne. Den norske innsatsen ble derfor et viktig bidrag til at Tyskland kapitulerte i 1945 og at Norge atter kunne bli fritt. I vår krigshistorie må denne innsatsen regnes som den mest omfattende og avgjørende for Norges frihet. Dessverre ble tapene mange. 335 flypersonell mistet livet under krigen, men tallet er ikke prosentvis høyere enn for de øvrige allierte land.

På søndag er det flydag på Kjeller. Her flyr fly fra flyskolen på Kjeller og fra treningsleiren ” Little Norway” i Canada. Også jagerflyet Spitfire vil ha oppvisning. Her får du en utmerket anledning til å komme tettere inn på vår flyhistorie og besøke Kjeller som er arnestedet for norsk flyvning. Og ikke minst går det en linje fra Kjeller til ” Little Norway” i Canada og de suksessrike flyskvadronene i England under 2. verdenskrig.

Les og hør mer om våre flyvere i: Heltene vender hjem

LEAVE A RESPONSE