travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

EN DYR MANN FOR HOTELLBRANSJEN

Norsk Akkreditering (NA) har fått i oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) å administrere en nasjonal ordning for stjernemerking av hoteller. Ordningen skal være på plass senest i mars 2012.

Petter Stordalen (bilde fra Petters blogg)

Ordningen omfatter kvalitetsindikatorer som skal gi grunnlag for tildeling av stjerner. Det betyr at NA vil vurdere hoteller mot gitte krav, hvor resultatene gir poeng som omsettes i stjerner. Kravene omfatter for eksempel størrelse på rom, tilgjenglighet til bad og lysstyrken på leselys. Et standardisert system for kundeevalueringer vil også inngå i stjernemerkingen.

I tillegg til stjernemerking vil det bli andre målekriterier for miljø, universell tilgjenglighet og type markedssegment hotellet opererer i. Disse kravene kan gi tilleggsmerking som miljøvennlig, tilgjengelig i henhold til NS 11010 og segmenteringer som kurs og konferansehotell, forretningshotell eller feriehotell.

travel&business har arbeidet for stjernemerking siden 2003. Først gjennom prøveklassifisering av norske hoteller i magasinet micguide, hvor totalt 12 hoteller ble klassifisert iht. kriteriene i den danske stjerneklassifiseringssystemet, som RBL(NHO Reiseliv) vurderte å innføre i 2002.

I 2006 bidro vi til etableringen av Norsk Hotellklassifisering som utviklet et eget sett klassifiseringskriterier tilpasset norske forhold og som baserte seg på kostnadseffektiv drift med egenrapportering og stikkprøvekontroll. 7.mars 2012 vil Norsk hotellklassifisering feire 5-års jubileum for 1. klassifiserte hotell i Norge. I 2007 ble Selbusjøen Hotell & Gjestegård tildelt 3 stjerner og et severdighetssymbol, en begivenheten som ble behørig omtalt i både NRK og TV2.

NA kunne løst sitt oppdrag på vanlig måte ved å akkreditere Norsk Hotellklassifisering eller andre som ønsket å drive med hotellklassifisering, f.eks de store hotellkjedene som også har startet med klassifisering av egne hoteller. Det vi trenger er felles kriterier som NA kunne ha bidratt med. Dette ville sikret konkurranse og bidratt til å lave kostnader og effektiv drift. Men her har Næringsdepartementet valgt en annen løsning.

I arbeidet for å få på plass en nasjonal klassifiseringsordning peker Arild Øien seg ut. Som president I RBL(NHO Reiseliv) prøvde han å få innført en ordning i 2002, men tapte mot de store hotellkjedene som sa nei. Siden det har Knut Almquist i NHO Reiseliv og Jens-Petter Hagen i Fellesforbundet vært ivrige pådrivere. Men de er møtt av en rungende taushet fra hotellbransjen. Få har vågd å stå opp mot de store hotellkjedene og ikke minst Petter Stordalen.

Systemet NA nå innfører er et omfattende og komplisert system som baserer seg på inspeksjon. Prisen det enkelte hotell må betale på sikt antas å bli høy, for NA skal ha full kostnadsdekning. Det er grunn til å tro at næringen selv kunne ha utviklet og drevet systemet mer kostnadseffektivt. Alternativt valgt et enklere system som opplegget til Norsk Hotellklassifisering.

En dyr mann for bransjen.

Petter Stordalen har vært den fremste opponent mot en stjerneklassifiseringsordning for hoteller. Han mener stjernemerking er gammeldags og dessuten vil bli kostbart for hotellene. Han er en mann med sterke meninger i mange sammenhenger, og hans meninger er ikke alltid er like gjennomtenkt. Han gikk bl.a. hardt ut mot innføring av redusert mva. på overnatting i 2006 og fikk utsatt ordningen et 1/2 år. Dette tapte hotellbransjen som helhet mangfoldige millioner kroner på. Det samme kan se ut til å skje med stjernemerkingsordningen, som kan vise seg å bli en kostbar ordning for bransjen. For Petter Stordalen blir det i så fall en selvoppfyllende profeti.

travel&business hilser den nye nasjonale ordningen velkommen. Så utbredt som stjernemerking har blitt i alle digitale medier og bookingssystemer, er det viktig at norsk hotellbransje fremstår som seriøs og følger europeisk standard.  At Book Norway på Norges offisielle turistnettsted lar hotellene selv bestemme sine stjerner viser hvor galt dette kan gå. Hotellkjedene har i alle år motstritt at hotellstjerner er viktig, men innføring av stjerner på Book Norway avslører med tydlighet at det er forskjell på teori og praksis i norsk hotellnæring. Og denne diskrepansen kommer desverre ikke som noen stor overraskelse på oss.

LEAVE A RESPONSE