travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

DEILIG Å VÆRE DANSK I NORGE

I juli registrerte Fjellinjens bomstasjoner 31 prosent flere danske kjøretøy enn i fjor.

– Det er deilig å være dansk i Norge når den danske kronen er så sterk. Det er nok forklaringen på at flere dansker har lagt sommerferien til Norge enn i fjor, sier Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

I juli registrerte Fjellinjen 651 000 utenlandspasseringer i bomstasjonene. Det er nærmest uendret fra i fjor. Danskene stod for 8 prosent av utenlandspasseringene, opp fra 6,1 prosent i fjor.

Det er likevel Sverige, Tyskland og Polen som troner på topp tre av utenlandske kjøretøy som har kjørt på veiene i Stor-Oslo.

Flere elbiler på veiene

Totalt registrerte Fjellinjens bomstasjoner 28,3 millioner passeringer i juli. Det er en nedgang på 0,3 prosent mot samme tid i fjor. 

Det blir stadig flere elbiler på veiene i Oslo. I juli var andelen elbiler og elvarebiler på 34,6 prosent. Det er en økning på 5,6 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

LEAVE A RESPONSE