travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

DE GLEMTE HELTENE

21. september inviterer Kongeparet til gratis førpremiere på «Kongens Nei». Filmen vises i Slottsparken klokken 20.00, og antas å bli høstens storfilm.

«Kongen Nei» handler om de hektiske aprildagene i 1940 da Norge ble brutalt angrepet av Tyskland. Kongen nektet å kapitulere, noe som førte til 2 måneders krigshandlinger i Norge og senere nesten 5 års verdenskrig hvor Regjeringen hadde hovedsete i London.  «Kongens Nei» sikret at handelsflåten ble beholdt på norske hender og Regjeringen fikk betydelige midler til ruste opp Norge for deltagelse i krigen på alliert side mot Nazi-Tyskland. Denne innsatsen ble kronet med seier 8. mai 1945.

littlenorway
Fra Little Norway utstillingen

En følge av «Kongens Nei» var at tusenvis av norske ungdommer, tross frykt for represalier, flyktet til Little Norway i Canada for utdanning til det norske Luftforsvaret. Rundt 3000 nordmenn var i kortere eller lengre periode i Little Norway. Luftforsvarets innsats under 2. verdenskrig må være den største krigsinnsats Norge har gjort gjennom tidene med 5 operative flyskvadroner i England. En krig som uomtvistelig var rettferdig sett i lys av det skrekkregime Nazi-tyskland representerte.

Denne krigsinnsatsen har etter hvert kommet i skyggen av motstandskampen i Norge, men er godt synliggjort på Forsvarets Flysamling på Gardermoen, en halvtime fra Oslo. En stor del av Flysamlingen er viet denne innsatsen, ikke minst takket være krigsveteraner som Svein Heglund som samlet inn betydelige midler til et flymuseum på Østlandet. Det har satt sine spor med Svein Heglund auditoriet, Little Norway-utstillingen, minnetavle over falne og flytyper som ble brukt under krigen.

Minnetavle over falne
Minnetavle over falne

Flysamlingen ble åpnet i år 2000 og har levd et turbulent liv. Siden 5 .mars i år har samlingen vært stengt av Forsvarsdepartementet og det er uvisst når den kan åpnes igjen. Flysamlingen representer et viktig krigsminne, og det er tragisk at Norge ikke er i stand til å hedre de mange som kjempet i en så avgjørende krig for Norges frihet.

LEAVE A RESPONSE