travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

CAMPING – ET HAKK FORAN

Norsk campingnæring er i skuddet og mange plasser melder om en trafikkvekst på 20 % i sommer. I regi av campingavdelingen i NHO Reiseliv har campingnæringen blitt en foregangsnæring innen reiselivet i Norge. For campingnæringen har NHO Reiseliv utviklet et integrert system for klassifisering, kvalitetsvurdering og distribusjon basert på digitale løsninger. I dag omfattes ordningen av ca. 250 campingplasser som tilbyr alt fra oppstillingsplasser til hytter/leiligheter og aktiviteter.

345ac745ed55ce1f55bac1fe40bb752d_f495
Hurramegrundt lekeland

NHO Reiselivs innsats bidrar i stor grad til produktutvikling og kvalitetsheving i næringen. Et av de senere tilskudd innen næringen er Hallingdal Feriepark som er klassifisert som en 5-stjerners campingplass. Plassen tilbyr oppstillingsplasser, moderne hytter, restaurant og et topp moderne sanitæranlegg. I tillegg tilbys Høyt&Lavt klatrepark med zip-lines og Ørnestupet «fritt fall» fra 12 meter, Hallingkastet vertikale lekepark og Hurramegrundt innendørs lekeland.

Klassifiseringen av campingplassene er et resultat av et nordisk samarbeid hvor det er utviklet felles kriterier for stjernefastsettingen. Til å utføre dette arbeidet har NHO Reiseliv engasjert 6 konsulenter som årlig gjennomfører vurdering av plassene. Fra 2017 vil plassene også bli presentert med en kvalitetsvurdering som vurderer kvalitet på bygningsmasse, uteareal, fasiliteter og service. Kvalitetsvurderingen vil presenteres som søyler i tillegg til stjernene som forteller om standardnivået og tilbudet på plassen.

For å bidra til at campingplassenes tilbud skal bli tilgjengelig på de store markedsplassene har NHO Reiseliv inngått samarbeide med CityBreak som gjør produktene bookbare, enten på egen hjemmeside, næringens egen portal camping.no, reisebyråer eller OTAer som booking.com. Dette sikrer at eierskapet til kundene beholdes av campingplassen selv og ikke blir OTAenes kunder, noe vi har sett innen hotellnæringen.

Styrken med egen klassifisering og kvalitetsvurdering er at næringen selv sikrer seg kontroll med vurderingskriteriene og at vurderingene skjer på et objektivt grunnlag. Ulempen med aktører som f.eks. TripAdvisor er at næringen gir fra seg kontroll med hva som skal vurderes og på hvilket grunnlag det skal vurderes. Denne type vurderinger bør derfor bare være et supplement til klassifiseringen og først tas inn når antall vurderinger er mange nok til å gi statistisk signifikans, er holdningen.

LEAVE A RESPONSE