travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

BYTT SJØKART OFTERE

Bare i fjor ble over 1450 nye grunner registrert i databasen til Kartverket. Likevel har mange båteiere kart som er over ti år gamle, viser ny undersøkelse.

[cleeng_content id=»180867205″ description=»For å lese mer, må du betale en liten leseravgift.» price=»0.99″]49 prosent av båteierne har kart som er tre år eller eldre, mange fra før årtusenskiftet, viser en spørreundersøkelse Ipsos MMI har gjort for Nordeca. I tillegg sier 23 prosent at de ikke husker hvor gammelt kartet er.

– Fritidsbåtførere kjører nok rundt på fjorden og føler seg trygge fordi de har sjøkart om bord. Men kart er ferskvare og oppdateres ofte. Med et gammelt og utdatert kart risikerer man å kjøre på skjær som er avmerket i nyere kart, sier Thomas Huke i Nordeca.

Nordeca het inntil nylig Ugland IT Group og er den største leverandøren av papirkart i Norge både for både sjø og land.

– Vi oppdaterer kartene våre annet hvert år og da med svært mange endringer fra forrige versjon. Nye grunner står for over halvparten av endringene. Nye kabler og vannledninger utgjør også en del, samt endring av sektormerking av fyrlykter, sier Huke.

Var merket likevel

Det er Kartverket som står for oppdateringen av grunndataene. Hvert år registreres langt over tusen endringer, i fjor 2129. Ny merking kommer først etter at Kartverkets folk selv har vært ute og kontrollert med måleutstyr.

– Vi får en del henvendelser fra folk som vil melde fra om en farlig grunne som ikke er merket av på kartet. Men så viser det seg at vi allerede har registrert den og at det er båteieren som har et altfor gammelt kart, sier Omar Olsen i sjødivisjonen til Kartverket.

Teknikken for å måle grunner under vann blir stadig bedre. I dag brukes multistråle-ekkolodd med 180-graders vinkel, som gir et godt bilde av forholdene.

– Vi har en utrolig lang kyst i forhold til kapasiteten vår. Stadig større områder blir dekket, men vi har ikke vært over alt ennå. Nyttetrafikken prioriteres først, sier Olsen.

Han undres over båteiernes prioritering.

– Det er paradoksalt at mange har råd til båt til en halv million, men ikke et kart til 250 kroner, sier Olsen.[/cleeng_content]

LEAVE A RESPONSE