travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

BRANSJEDAG I OSLO SPEKTRUM

Prosjektleder Torill Engelberg

Reiseliv 2012 deler kommende års arrangement i to ulike deler; – En bransjedag i Oslo Spektrum 1.mars – og en ren publikumsmesse på Norges Varemesse, Lillestrøm 2. til 4. mars. Bransjedagen bygges opp rundt trender og fremtidsperspektiver for bransjen og henter inspirasjon også fra andre næringer – og nettverksbygging i bransjen generelt. I tillegg arrangeres TravelMatch med forhåndsavtale møter mellom utenlandske leverandører og profesjonelle norske kjøpere.

 

Forventningene øker

En undersøkelse blant våre 7000 B2B besøkende fra Reiseliv 2011 gir oss et godt bilde på hva reiselivsbransjen ønsker og konklusjonen er klinkende klar: Mens 64 prosent hadde høye forventninger til at fagdagen på Reiseliv 2011 ville innfri deres ønsker og behov, er forventningene for 2012 økt med hele fem prosentpoeng til 69 prosent.

-Dette bekrefter at vi har klart å skape forventninger til vårt mål om å snu trenden positivt for bransjedagen som en verdifull fagdag for den som arbeider i møte-, event- og reiselivsbransjen, sier Torill Engelberg prosjektleder Reiseliv 2012. Det er spesielt innenfor temaene kommunikasjon, salg, markedsføring, destinasjonsutvikling og branding bransjen ønsker kompetanseheving.

 

Både faglig og sosialt

-Undersøkelsen bekrefter også at det sosiale og det å bygge nettverk er en meget viktig faktor for folk i bransjen. De ønsker en kombinasjon av faglig og sosialt program. Dette blir en utfordring å balansere, og det er en hyggelig utfordring, sier Torill Engelberg, som også kan glede seg over at tidspunktet og flyttingen til Oslo Spektrum av bransjedelen blir godt mottatt.

 

TravelMatch for de internasjonale aktørene

TravelMatch for den internasjonale reiselivsindustrien inngår som en del av bransjedagen og skal by på effektive og forhåndsavtalte møter mellom internasjonale reiselivsaktører og norske profesjonelle kjøpere. TravelMatch arrangeres av HSH Reise (Utland), ANTOR Norge, Discover America Norway, PATA Norway Chapter og Reiseliv/Norges Varemesse.

LEAVE A RESPONSE