travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

BRA FOR REISENDE OG SMB

hotelstarsEU-kommisjonen foreslo 20.februar et sett med frivillige europeiske kvalitetsprinsipper for å sikre at turister som reiser til andre medlemsstater eller besøker vårt kontinent fra tredjeland får valuta for pengene sine. Disse prinsippene dekker fire hovedområder: opplæring av ansatte under tilsyn av en kvalitetskoordinator, kundetilfredshet ved å sikre at kundene kan stole på håndtering av deres klager, renslighet og vedlikehold samt nøyaktig og pålitelig informasjon. Prinsippene samsvarer godt med kriteriene for det felles europeiske hotellklassifiseringssystem, Hotelstars Union og Norsk Hotellklassifisering.

Slik tilgang til pålitelige og up -to – date informasjon om standarden på reiselivstjenestene gjør det mulig for de reisende å skille mellom konkurrerende produkter, og gjøre et informert valg og å overvinne språklige vanskeligheter .

Små og mellomstorebedrifter (SMB) vil finne det lettere å formidle at de tilbyr en service av høy kvalitet. Forslaget vil derfor være en god hjelp for SMB som utgjør over 90 % av EUs turistnæringen .

Europakommisjonens visepresident, Antonio Tajani, kommissær for industri og entreprenørskap sier: «bedriftene vil være i stand til å forsikre kundene om den høye kvaliteten på sine tjenester, noe som betyr et sterkt konkurransefortrinn for bedrifter, spesielt SMB. Det nåværende forslaget representerer  et viktig verktøy for å fremme turismen.

De anbefalte prinsippene vil hjelpe reiselivsbedriftene å oppnå større synlighet i markedet, særlig i land utenfor Europa. De eksisterende forskjeller i kvalitetsvurderinger av reiselivstjenester skaper forvirring blant de reisende. For eksempel, kan turister over landegrensene ikke finne konsistent informasjon for enkelt å forstå hvilken kvalitet de kan forvente fra ulike tjenesteleverandører . Dette svekker deres evne til å ta informerte valg , spesielt når du reiser til en annen medlemsstat eller fra tredjeland.

LEAVE A RESPONSE