travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

BOOM FOR TOG

Amadeus, en ledende teknologileverandør til den globale reisebransjen, publiserer i dag rapporten The Rail Journey to 2020. Rapporten estimerer at langdistansetrafikk med tog kommer til å øke med 21 prosent (2,2 prosent årlig) frem til 2020 og komme opp i over 1,36 milliarder reisende, dvs. en økning på 238 millioner sammenlignet med 2011. Vekstscenarioet baserer seg på den forventete utviklingen innen seks definerte nøkkelområder.

 

mmw_rail_0910Rapporten fokuserer på perioden 2011-2020, der den europeiske togbransjen kommer til å påvirkes av en kombinasjon av faktorer som man tidligere ikke har sett maken til. En del av disse faktorene skyldes strukturelle endringer, mens andre er konsekvenser av de mulighetene som skapes av infrastrukturelle investeringer og teknologi. Rapporten identifiserer fire viktige markeder som styrer den forventede veksten i antall reisende: Storbritannia, Frankrike, Sveits og Tyskland.

 

Rapporten er basert på offisielle data og velprøvde beregningsmodeller fra en forskningsgruppe i Amadeus. Over 100 kilder fra jernbaneseselskaper og offentlige organisasjoner og tilsynsorganer er lagt til grunn, og Amadeus har utviklet prediktive modeller basert på sammenhenger mellom andelen avlangdistansereiser av den samlede togtrafikken, nasjonal befolkningstetthet, jernbanenettets utbredelse og togbransjens struktur på tvers av landegrenser og geografi.

 

The Rail Journey to 2020 gir en oversikt over det europeiske togmarkedet i dag og beskriver seks viktige trender som kommer til å forme utviklingen avpassasjertrafikken med tog samt dens relasjon med andre typer transportmidler frem til 2020. Disse trendene er:

 

  • Liberalisering
  • Nye aktører i markedet
  • Ferdigstilling av nye høyhastighetslinjer
  • Nye knutepunkter
  • Samarbeid mellom fly–tog og tog–tog
  • Jernbanenes kostnader

 

Ut fra disse trendene har man skissert et grunnleggende scenario som vurderer potensialet innen passasjertrafikken frem til 2020. Scenarioet avsluttes medkommentarer om hvordan togoperatører kan utnytte de trendene som er i ferd med å forandre industrien og ut fra disse posisjonere seg for å ta del av de forretningsmulighetene som per i dag ligger utenfor deres grenser.

 

LEAVE A RESPONSE