travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

NESTE STOPP BODØ?

Nær 12.000 møtte opp på Kongeparets førpremiere på filmen « Kongens Nei» i Slottsparken, og mange vil nok fylle kinosalene gjennom høsten i det som antas å bli årets norske storfilm. Spesielt blant ungdommen tror en det vil skape interesse for de skjebnesvangre årene 1940-45, hvor Norge måtte kjempe for den frihet som vi i dag tar for en selvfølge.

Mer kunnskap om krigen kan vi få på Oscarsborg, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet på Akershus Festning. For å få vite mer om Luftforsvaret, som spilte en avgjørende rolle under krigen, er det naturlig å dra til Forsvarets Flysamling på Gardermoen. Men her møter en stengte dører. Årsaken til stengningen er uklar, og det kunne like gjerne stått følgene skilt på døren: «Flysamlingen er stengt, henvend Dem til vårt hovedkontor i Bodø». Men det blir langt og dyrt å reise til Bodø.

Forsvarets Flysamling på Gardermoen
Forsvarets Flysamling på Gardermoen

Luftforsvarets Flysamling på Gardermoen har vært den best besøkte attraksjonen på Romerike og er spesielt viet Luftforsvarets innsats under krigen.

I krigsårene 1940-45 reiste tusenvis av norske ungdommer, tross frykt for represalier, til Little Norway i Canada for utdanning til det norske Luftforsvaret. Luftforsvarets innsats under 2. verdenskrig er den største krigsinnsats Norge har gjort gjennom tidene med 5 operative flyskvadroner i England. Under krigen anskaffet bl.a. Regjeringen nærmere 600 Spitfire til de norske jagerflyskvadronene 331 og 332.

Flysamlingen på Gardermoen kom i stand takket være krigsveteraner som Svein Heglund, som samlet inn betydelige midler til etablering av et flymuseum på Østlandet. Svein Heglund er en av  våre mest dekorerte krigsflygere. På Flysamlingen finner vi Svein Heglund auditoriet, Little Norway-utstillingen, minnetavle over falne og flytyper som ble brukt under krigen, bl.a. en Lodestar fra Stockholmsruten. Flysamlingen er derfor også et viktig krigsminne.

I Flysamlingen er det vel 40 fly fra Luftforsvarets 100-årige historie. Bygget og flyene står der og kan ikke flyttes, så det burde være en kurant sak for Forsvarets Museer å åpne igjen, så halvparten av landets befolkning slipper å reise til Bodø for å få vite mer om Luftforsvarets krigshistorie.

Følg med på hjemmesiden til Flysamlingen.

LEAVE A RESPONSE