travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

BLE IKKE LEI TELEMARKSKANALEN

En omdømmeundersøkelse gjennomført 2 uker etter NRKs program Telemarkskanalen minutt for minutt, viser at over halvparten av den norske befolkning (51%) har et godt inntrykk av Telemarkskanalen som attraksjon.

telekanaOmtrent ingen (1%) har et dårlig inntrykk av Telemarkskanalen. Dette plasserer Telemarkskanalen på 15. plass blant 52 målte attraksjoner, foran attraksjoner som bl.a Flåmsbana, Nordkapp, Maihaugen, Nasjonalgalleriet og Munch-museet.

Den samme undersøkelsen ble gjennomført i 2007, og Telemarkskanalen ble da rangert som nr. 27 av 50 attraksjoner.

Flere med kjennskap til Telemarkskanalen kan gi mer besøk

Telemarkskanalen FKF, selskapet som drifter Telemarkskanalen til daglig ønsket å måle omdømme før og etter TV-eksponeringen. Tilsvarende undersøkelse ble derfor gjennomført i juli i år for Telemarkskanalen alene. Resultatene viser at andelen av den norske befolkningen som oppgir å kjenne Telemarkskanalen ganske godt eller meget godt økte fra 36% til 43%, og andelen som bare kjenner Telemarkskanalen ved navn ble redusert fra 51% til 46%.

Ipsos MMI påpeker i sin rapport at en høyere andel av den norske befolkningen, som er en svært viktig målgruppe for Telemarkskanalen, er kommet opp på et kjennskapsnivå som gjør dem mer mottakelige for informasjon om Telemarkskanalen, noe som gir ennå større muligheter til å forbedre omdømmet og øke besøkstallene for Telemarkskanalen.

Forbedret totalinntrykk for Telemarkskanalen

Endringene i Telemarkskanalens omdømme i den norske befolkning fra juli til september 2012 er ennå større enn endringene hva gjelder kjennskap til kanalen. Andelen nordmenn som har et godt totalinntrykk av Telemarkskanalen økte med hele 11 prosentpoeng fra juli til september – fra 40% til 51%.

LEAVE A RESPONSE