travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Event

BASECAMP UTVIDER

Foto: Ole Bernt Frøshaug

Norfund og norske Basecamp Explorer er enige om en kapitalinnsprøyting på ni millioner kroner i det kenyanske selskapet Basecamp Explorer Kenya Ltd. Kapitalutvidelsen vil gå med til å utvide Basecamps virksomhet i Masai Mara. Kenya-selskapet har vunnet en rekke internasjonale priser for sitt pioner arbeid innenfor øko-turisme og ansvarlig reiseliv.

Basecamp Explorer Kenya, der Norfund vil ha en eierandel på 40%, vil med dette være i stand til å videreføre og forsterke det arbeidet som allerede er nedlagt fra Basecamp Explorers side. Basecamp Explorer Kenya driver i dag tre safaricamper i Masai Mara, i tillegg er Basecamp i ferd med å skape et bærekraftig samarbeid med over 500 masai jordeiere for å sikre randsonene rundt naturreservatet Masai Mara. Dette økosystemet har den høyeste tettheten av ville dyr i Afrika, og er arena for den siste store dyremigrasjonen i verden i dag, over en million gnu og antiloper vandrer mellom Masai Mara i Kenya og Serengeti i Tanzania.

Nå blinker varsellampene for denne migrasjonen – kalt ”Verdens 7. Underverk” –  for masaienes tradisjonelle levesett – og for turismen, som står for over 15% av landets BNP og  bidrar med 600 000 arbeidsplasser til Kenyas sårbare økonomi. Knapphet på vann, privatisering av beitemarker, overbefolkning og fattigdom er bare noen av utfordringene i regionen.

”Basecamps samarbeide med masaiene vil kunne produsere en rekke vinn-vinn løsninger,” sier Kjell Roland, adm. dir.  i Norfund, som ser på investeringer i bærekraftig turisme som stadig mer interessant. ”En kontrollert form for safariturisme som støtter opp om masaienes levesett, gir dem på sikt bedre avkastning av deres jord enn det jordbruk og kvegdrift kunne gitt, og sikrer samtidig bevaring av naturressursene og er en effektiv tilpasning overfor klimaendringer.”

”Skulle løver, geparder og den store migrasjonen forsvinne fra savannen, er det ikke bare en unik verdensarv og en av klodens største attraksjoner som forsvinner”, forklarer Svein Wilhelmsen, Basecamp Explorer gründer og daglig leder, ”for Kenya og Øst-Afrika vil det bety en dramatisk, negativ utvikling og tap av arbeidsplasser.”

Basecamp i Masai Mara har i løpet av sin 12 års historie fått stor anerkjennelse og oppmerksomhet for sitt engasjement innen ansvarlig turisme. Den har vunnet ”Responsible Tourism Award”, ”SKÅL`s Eco Award og ble i 2009 utvalgt av National Geographic til en av de 10 beste savanneopplevelsene i verden. I Kenya har Basecamp Masai Mara i 2010 blitt “Gold Eco-rated” som landets beste økologiske hotell for tredje året på rad, noe som Barack Obama tok med i vurderingen da han og familien valgte nettopp dette stedet for en storslagen safariopplevelse under deres besøk i landet.

Svein Wilhelmsen legger til: ”Vi er overbevist om at ansvarlig turisme kan bli et viktig redskap og eksempel på hvordan lokalbefolkningen og privat næringsliv kan jobbe hånd i hånd med å skaffe arbeidsplasser, bevare natur og dermed skape en bærekraftig utvikling i Afrika. Samarbeidet med en betydelig investor som Norfund vil uten tvil vekke stor internasjonal interesse.

LEAVE A RESPONSE