travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

AVTAL SOMMERFERIEN NÅ

Sene avtaler om avvikling av sommerferie kan skape konflikter og dårlig stemning på jobben, advarer advokatfirmaet Grette.

– Hovedregelen er at ferien skal avtales så tidlig som mulig, og senest to måneder på forhånd. Hvis ferien skal avvikles i juli, bør den altså være avtalt før 1. mai, sier advokat Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette.

Han har inntrykk av at en del virksomheter har begrenset oppmerksomhet rundt de reglene som gjelder for ferieavviklingen.

– Så lenge forholdene er oversiktlige og harmoniske, skaper kanskje ikke sommerferieavviklingen noen problemer. Men vi ser en del konflikter når virksomheter jobber under press eller sliter med dårlig samarbeidsklima, sier Johansen.

Sommerferien regnes som årets hovedferie. Den skal omfatte minst 18 virkedager i perioden mellom 1. juni og 30. september. Siden lørdag regnes som virkedag, blir dette tre uker.

– Hvis man ikke blir enige om tidspunktet for ferien, er det arbeidsgiveren som har det siste ordet. Resten av den lovhjemlede ferien, som utgjør sju virkedager, kan arbeidstakeren kreve avviklet samlet. Men arbeidsgiveren kan bestemme at denne delen av ferien avvikles utenom perioden 1. juni til 30. september, sier Johansen.

I god tid

Even Bolstad er daglig leder i organisasjonen HR Norge. Han mener den beste oppskriften på å unngå konflikter er å planlegge ferieavviklingen i god tid, og følge klare prosedyrer.

– I mange bedrifter er ansvaret for ferieavviklingen tillagt et stort antall linjeledere, og hvis det glipper i dette leddet kan ferielistene fort bli forsinket, sier Bolstad.

HR Norge har 2500 medlemmer som jobber med HR, personal og ledelse. Bolstads inntrykk er at kunnskapen om ferieloven generelt sett er god i norske virksomheter.

– Arbeidsgiver har en klar styringsrett når det gjelder ferieavviklingen, etter drøftinger med den ansatte. Men det er når bedriften må ha en bemanning som ikke kan forenes med alles ønsker, samtidig som det somles med å lage ferieplaner, at vi av og til ser konflikter, sier Bolstad.

Hvis du blir syk

Arveidsgiver kan flytte avtalt ferie dersom det oppstår uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. I slike tilfeller kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av flyttingen.

– Sykdom i ferien er et område der vi ser at usikkerheten er spesielt stor. Hvis arbeidstaker blir syk før ferien starter kan han kreve å få ferien utsatt. Sykdom som oppstår i ferien kan i en del tilfeller kreves kompensert i ny ferie, forutsatt at den ansatte har vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager i ferien, sier Jens Kristian Johansen i advokatfirmaet Grette.

Alle har rett til 25 virkedager ferie i året, som tilsvarer fire uker pluss en dag. Hvis bedriften har tariffavtale er det vanligvis avtalt fem ukers ferie. Arbeidstakere over 60 år har rett til ytterligere seks virkedagers ferie.


LEAVE A RESPONSE