travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

ATTRAKSJONEN KJELLER TAR FORM

Med sine levende veteranfly er Kjeller flyplass en godt besøkt attraksjon på Romerike. På den årlige flydagen møtes rundt 15.000 flyinteresserte for å se gamle og nye fly i luften. I år ble dagen toppet med besøk av Forsvarets nye F-35 kampfly.

Innen 2023 skal Kjeller avvikles som militær flybase når kampflyet F-16 fases ut. Flyplassen åpnes da for nye bruksområder, men Stortinget har vært klar på at Kjeller flyhistoriske betydning skal ivaretas. I samarbeid med Skedsmo kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark utarbeidet en konseptstudie for etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller, se www.kjeller1912.no

Stort potensiale

Et Luftfartøyvernsenter vil kreve ca. 10 % av dagens areal på Kjeller, inkludert rullebane. Det muliggjør ivaretakelse av Kjellers historie som Norges første flyplass kombinert med byutvikling for Lillestrøm. Et Luftfartøyvernsenter vil være unikt i Norden og bli en stor attraksjon i Lillestrøm kommune med et årlig besøk på vel 130.000, antyder konsepstudien. Flertallet i det nyvalgte kommunestyret i Lillestrøm har uttrykt støtte til et Luftfartøyvernsenter med rullebane. Så alt ligger nå til rette for videreutvikling av Kjeller flyplass som et senter for historiske flyvende fly. I dag har mellom 20 og 30 historiske fly tilhold på Kjeller hvor mange av flytypene opprinnelig ble produsert eller vedlikeholdt på Flyfabrikken på Kjeller.

Vern gjennom bruk.

Forslagene i konseptstudien baserer seg på gjenbruk av eksisterende rullebane og bygninger på Kjeller. Riksantikvaren har startet en fredningssak for Kjeller flyplass som innebærer såvel bygninger som en del av området, ca. 40 % av arealet. I konseptstudien vil hovedtyngden av Luftfartøyvernsenteret ligge i det fredede området og Riksantikvaren har eksplisitt uttrykt av fredningen ikke vil være til hinder for videre veteranflyvirksomhet.

Videre framdrift.

Når Forsvaret trekker seg ut av Kjeller skal området omreguleres. Det er Lillstrøm kommune som er reguleringsmyndighet. I reguleringsarbeidet kan Lillestrøms politikere sikre arealer til et Luftfartøyvernsenter. I konseptstudien er det antydet hvordan dette kan gjøres og finansieres. Arbeidet med omreguleringen antas å starte i 2020.

Fakta om Kjeller flyplass.

Kjeller er en av verdens eldste operative flyplasser.  I dag opereres et 20-talls veteranfly på Kjeller som er det største veteranflymiljøet i Norden. Flyplassen ble etablert i 1912 og huset både flyfabrikk og flyskole frem til 2. verdenskrig. I dag domineres flyplassen av KAMS som er hovedverksted for Luftforvarets F-16 jagerfly og Redningshelikoptere.

LEAVE A RESPONSE