Opplevelser

ÅPEN DAG PÅ GARDERMOEN FLYSTASJON

335 skvadron fyller 70 år og det inviteres til åpen dag på Gardermoen flystasjon lørdag 10. september. Arrangementet starter kl. 11:00. På dagen vil det bli aktiviteter for store og små.

Blant aktivitene er:

– Prøve F-16 simulator
– Se demonstrasjon av C-130J Hercules
– Se fallskjermhopping
– Flyrelatert utstyr står utstilt
– Utlodning av tandemhopp og flytur med C-130J Hercules (trekning kl 12:55)
– Høre Luftforsvarets musikkorps spille
– Hoppeslott og sumodrakt for de minste
+ mange andre morsomme aktiviteter.

Det vil bli muligheter for å kjøpe mat og drikke fra Røde Kors under arrangementet.

Historie
335 skvadronens direkte forløper var den såkalte Stockholmsruten. De norske myndigheter i London fant det av vital betydning å ha en pålitelig og rask forbindelse til og fra Sverige, og de norske myndigheter begynte allerede høsten 1940 forhandlinger med britene for å få opprettet en flyrute mellom Skottland og Sverige.

Det viste seg uhyre vanskelig å skaffe fly, engelskmennene hadde ingen å avse, og det ble derfor forsøkt å skaffe fly i USA, gjennom den norske militærattasjé i Washington. Norge fikk etter hvert stor hjelp av president Roosevelt, som personlig intervenerte. Det endte med at man fikk kjøpt to Lockheed 18 Lodestar.

Flyene var aluminiumsblanke, men det ble besluttet at de skulle kamuflasjemales før ferden over Atlanteren. Dette førte til at det første flyet ikke var fremme i Prestwick i Skottland før 9. juli, mens det andre kom to uker senere. I august ble så avdelingen etablert på Leuchars flystasjon i Skottland.

Stockholmsruten ble 19. mai 1945 omdøpt til Luftforsvarets Transportavdeling og ble fra da av en fullt ut militær avdeling. Den fortsatte å operere ut fra Leuchars en måneds tid, men ble så overført til Fornebu.

Avdelingens materiell besto av syv Lodestar. I tillegg til syv Douglas C-47A Dakota som luftforsvaret hadde fått fra amerikanske overskuddslagre, samt tre Douglas C-53D Dakota som Norges Luftfarsstyre hadde kjøpt.

I 1956 ble transportflyvirksomheten flyttet til Gardermoen. 15. august 1946 ble 335 skvadron offisielt opprettet med Gardermoen som standkvarter, oppsatt med syv Lodestar. Oppbyggingen skjedde gradvis med personell med krigserfaring fra RAFs Fighter, Bomber, Ferry og Transport Command.

Siden den gang har skvadronen vært oppsatt med følgende flytyper:
1946 – 1950 Lockheed Model 18 Lodestar
1950 – 1974 Douglas C-47A Dakota
1956 – 1969 Fairchild C-119G Packet (“Flying Boxcar”)
1969 – 2008 Lockheed C-130H Hercules
1972 – 1994 Assault Fan Jet Falcon 20C
2008 – D.D. Lockheed C-130J SuperHercules

Forsvarets Flysamling.
Åpen dag på flystasjonen kunne vært kombinert med et besøk til Forsvarets flysamling på Gardermoen. Desverre har samlingen vært stengt det siste året av ukjente grunner. Samlingen er unik og består av fly  fra hele Luftforsvarets 100-årige historie, og er vel verdt et besøk.

LEAVE A RESPONSE