travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

”Å SE MENNESKET I DEN ANDRE”

Voksenåsen og Svenska Margaretakyrkan inviterer 11. September  til  en diskusjon med tittelen  ”Å se mennesket i den andre” –  om hvordan vi forholder oss til terror og  hvordan det er å leve i skyggen av den. Reagerer vi med  åpenhet, omsorg og kjærlighet eller med krav om strengere lover? Den 11. september er det 10 år siden ”Nine-Eleven”. Terroranslaget i Oslo i juli gir en ekstra dimensjon til denne markeringen

Voksenåsen presenterer også  utstillingen ”Gud har 99 namn” som viser ulike sider ved de 6 verdensreligionene. Den har vakt stor oppmerksomhet i Sverige i flere år. Nå vises den for første gang i Norge!

Den 11. september er i år en søndag og arrangementen  denne dagen er påvirket både av 10-års markeringen av ”nine-eleven” og 22 juli- massakren i Oslo. Vi vil se på hva slags svar vi kan gi terroren i form av mer demokrati, åpenhet, toleranse og frihet. Vi tar også opp forståelse mellom religioner—inspirert av utstillingen ”Gud har 99 namn” som nå vises for første gang i Norge! Den er laget av studieförbundet Sensus.

I tilknytning til utstillingen arrangeres en paneldiskusjon om temaer rundt relasjoner mellom religioner, baserte på dialog, toleranse og forståelse. Innleder på temaet “Å se mennesket i den andre” er Shoaib Sultan, tidligere leder for Islamsk Råd i Norge. Med utgangspunkt i hans tanker planlegger vi å starte et dialog-prosjekt for en konstruktiv samtale mellom folk fra forskjellige ståsted religiøst, politisk, geografisk, hvor man kan lære av erfaringer fra forskjellige miljøer og steder i Sverige og Norge.

 

LEAVE A RESPONSE