travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

ØKT ETTERSPØRSEL ETTER NORSK BEREDSKAPSLØSNING

IntraPoint opplever økt etterspørsel etter sin løsning for krisehåndtering fra store nordiske kunder. Bedriften øker antall ansatte og åpner nytt kontor på Fornebu i Oslo.

– Vi opplever en en vekst i markedet. Større etterspørsel etter våre beredskapsløsninger gjør at vi utvider. Nærhet til kunder som Statoil, Telenor og Jernbaneverket gjør det nødvendig å utvide med nytt kontor i Oslo. Også økt etterspørsel fra store kunder i Danmark og Sverige gjør at vi må posisjonere oss slik at vi kan følge opp det nordiske markedet, sier administrerende direktør i IntraPoint Idar Voldnes.

Oslokontoret vil bestå av tunge markeds- og utviklingsressurser. Valget av IT fornebu er et naturlig valg for IntraPoints kontor i Oslo. Det er et miljø som passer godt for bedriftens innovative profil.

-IntraPoint er i dag den største leverandøren av løsninger for krisehåndtering. Den økte etterspørselen bekrefter vår ledende posisjon, ikke bare i norden, men også internasjonalt. Vi opplever at bedriftene som velger våre løsninger er de som leder utviklingen innen HMSK sier Voldnes.

Ledende selskaper, spesielt innenfor energi og transportsektoren, øker kravene til automatisert og integrert hendelse- og krisehåndtering. IntraPoints løsning Crisis Manager brukes for å håndtere alt fra  planverk, trening, sertifisering, observasjoner og varslinger, media og pårørende-kommunikasjon, til logg og etter-hendelse evalueringer. Fokus er å gjennoppta operasjoner på en sikker og tidseffektiv måte noe som kan spare liv, miljø, eiendom og omdømme.

LEAVE A RESPONSE